พปชร.ชี้ข้อเรียกร้อง ‘ม็อบนักเรียน’ นำไปสู่ปฏิรูปการศึกษา

โฆษกพลังประชารัฐ ชี้ข้อเรียกร้อง “ม็อบนักเรียน” สะท้อนปัญหา-นำไปสู่ปฏิรูปการศึกษา

.............

น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มนักเรียน ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ ว่า ถือเป็นโอกาสดีที่เด็ก เยาวชน ได้สะท้อนประเด็นที่กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของตนเองในสถานศึกษา ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่กว่า 90% ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องที่นักเรียนต้องเจอ เช่น การตั้งคำถามว่าเหตุใดเขาต้องดิ้นรนเข้ามาเรียนในเมือง แปลว่าการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน ทำไมบุคลากรครู ต้องทำงานเอกสาร มากกว่าการสอน รวมถึงเนื้อหาหลักสูตรบางส่วนที่ล้าสมัย เป็นต้น จึงถือเป็นเรื่องดี ที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มีโอกาสพบกับกลุ่มเยาวชน ที่มาสะท้อนปัญหากับรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ซึ่งหลายเรื่องอยู่ระหว่างการผลักดันของกระทรวงอยู่แล้ว

โฆษก พปชร. มองว่า การเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ทั้งสองฝ่าย คือกลุ่มนักเรียน ก็ได้มีโอกาสสื่อสารกับรัฐบาลโดยตรงถึงปัญหาและอุปสรรคทางการศึกษา ขณะที่รัฐมนตรี ข้าราชการกระทรวงศึกษาฯ เอง ก็จะได้มีโอกาสสื่อสารถึงนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยทำ และกำลังดำเนินการ รวมถึงจะได้ใช้โอกาสนี้ ในการปฏิรูประบบการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อปลดล็อคช่องว่างของครู-นักเรียน เปิดกว้างทางการศึกษา และสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาต่อไป

พร้อมยืนยันว่า พรรคพลังประชารัฐเอง ไม่ได้นิ่งนอนใจ และพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยสันติวิธี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ทั้งยังฝากให้นักเรียนช่วยกันคิดปัญหาและแนวทางแก้ไข ซึ่งกำลังมีแนวคิดในการจัดประกวดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนในการพัฒนาชาติ และที่สำคัญ คือ ควรคำนึงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยด้วย

Last modified on Thursday, 20 August 2020 18:35