News Corner

“พาณิชย์” สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค-กระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ จัดมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ฯ ชูของดีกลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด-สินค้า GI บุกตลาดอีสาน จ.สุรินทร์ 23-27 ก.ย.นี้
กรมอุทยานแห่งชาติฯ จับมือ “กรมราชทัณฑ์” เสริมความรู้ผู้ต้องขัง-ฟื้นฟูพฤตินิสัย พร้อมฝึกอาชีพ “คืนคนดีสู่สังคม” เตรียมพัฒนาพื้นที่เรือนจำ-ทัณฑสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า-แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ จนท.พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม “โรงทานปัญญา พลังบุญรักษาโลก” งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2563 ณ วัดโตนด จ.นนทบุรี
Page 1 of 9