ปลัด กทม.ปลื้ม! รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มช.

พิราบขาวคืนรัง ปลัด กทม.ปลื้มรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน

ซึ่งคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคเหนือ จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่มีอาชีพ หน้าที่การงาน ผลงานดีเด่นในต้านต่างๆและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป โดยมี รองศาตราจารย์มนต์ชัย นินนาทนนท์ อาจารย์อาวุโส เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ ในวันที่ 14 ก.ย.62 ปลัดกรุงเทพมหานคร จะร่วมงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2562 อีกด้วย

———-

Last modified on Saturday, 14 September 2019 10:35