ป่าไทยไม่ไร้เสือ! อุทยานฯ จัดงานวันเสือโคร่งโลก 29 ก.ค.

กรมอุทยานฯ จัดงาน “วันเสือโคร่งโลกประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด “ป่าไทยไม่ไร้เสือ Roar for Thai Tigers”

....................

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “วันเสือโคร่งโลก ประจำปี 2563” ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเสือโคร่งโลก และในปีนี้ถือเป็นการครบรอบ 10 ปี ที่การประชุมสุดยอดผู้นำด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ได้มีมติให้มีการรณรงค์อนุรักษ์เสือโคร่ง

อีกทั้งยังครบรอบการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีในทวีปเอเชียด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ครั้งแรก ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้แทนจากประเทศที่เป็นถิ่นอาศัยของเสือโคร่ง จำนวน 13 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รัสเซีย จีน อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่ร่วมประกาศเจตนารมย์ที่จะปฏิบัติตามปฏิญญาหัวหิน ซึ่งเป็นแผนฟื้นฟูประชากรเสือ

โดยมีเป้าหมายว่า “จะต้องเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ให้มากขึ้นเป็นสองเท่า ภายในปี 2565”

ในปีนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงกำหนดจัดงาน “วันเสือโคร่งโลก ประจำปี 2563” (Global Tiger Day 2020) ภายใต้แนวคิด “ป่าไทยไม่ไร้เสือ - Roar for Thai Tigers” ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.-2 ส.ค.นี้ ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย, สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ประเทศไทย, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประเทศไทย, สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และแพนเทอรา (Panthera) ประเทศไทย เป็นต้น

สำหรับพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 29 ก.ค. โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดงานในเวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “ป่าไทยไม่ไร้เสือ - Roar for Thai Tigers” โดยมี ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทย, ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาวิจัยเรื่องเสือโคร่ง และ เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ นักแสดงชื่อดังและนักกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ จะมาร่วมพูดคุยถึงความสำเร็จในการอนุรักษ์เสือโคร่งของประเทศไทย จากนั้นร่วมรับฟังเสวนาเวทีย่อย “tiger talk” ขององค์กรร่วมในหัวข้อ “อนาคตเสือโคร่งไทย อนาคตเสือโคร่งโลก”

ทั้งนี้ นิทรรศการที่จัดแสดงบริเวณแนวโถงชั้น 5 นั้น สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.-2 ส.ค.63 แบ่งเป็น 4 โซน โดยโซนที่ 1 เป็นข้อมูลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์เสือโคร่ง 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ด้านงานวิจัยเสือโคร่ง : หัวใจแห่งการเรียนรู้เสือโคร่ง 2) ด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ : หัวใจแห่งการปกป้องเสือโคร่ง 3) ด้านการจัดการสัตว์กีบขนาดใหญ่ : หัวใจแห่งการเพิ่มจำนวนเสือโคร่ง 4) ด้านนโยบาย : หัวใจแห่งการกำหนดทิศทางการอนุรักษ์เสือโคร่ง 5) ด้านงบประมาณ : หัวใจแห่งการสนับสนุนงานอนุรักษ์เสือโคร่ง และ 6) ด้านการมีส่วนร่วม : หัวใจแห่งการอนุรักษ์เสือโคร่งอย่างยั่งยืน

โซนที่ 2 เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) ซึ่งผู้มาร่วมงานในวันดังกล่าว สามารถถ่ายรูปจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera trap) ได้ในจุดนี้

โซนที่ 3 เป็นการนำเสนอประชากรเสือโคร่งผ่านแผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแผนที่ประเทศไทย โซนที่ 4 เป็นโซนนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์เสือโคร่ง กว่า 30 ภาพ

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เสือโคร่งในครั้งนี้

Last modified on Friday, 24 July 2020 07:35