รื้อรีสอร์ทดังคืนสู่ธรรมชาติ! กรมอุทยานฯ ปลูกป่าถวาย ร.10

กรมอุทยานฯ ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ “ร.10” หลังทวงพื้นที่ 39 ไร่ คืนจากนายทุนใหญ่รุกป่าสร้างรีสอร์ท

..................

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ,นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ,นายปรยุษณ์ ไวว่อง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นอนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และประชาชนในท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก ได้ร่วมกันปลูกป่าใน โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ บริเวณพื้นที่บ้านท่ากะทิ หมู่ 6 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (ทส.) และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้ดำเนินการยึดคืนพื้นที่จากนายทุนบุกรุกป่า เพื่อนำมาฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีกทางหนึ่งให้แก่ประชาชน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กล่าวว่า ที่ดินดังกล่าวได้ยึดคืนมาจากนายทุนใหญ่รายหนึ่ง เป็นที่ดินผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มิ.ย.2541 ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จำนวน 39 ไร่ ที่นายทุนได้ซื้อมาจากราษฎรเดิมที่อยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือราษฎรผู้ยากจน ให้ผ่อนผันอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติได้ แต่ห้ามมีการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธิในที่ดินดังกล่าว

ต่อมานายทุนใหญ่เจ้าของรีสอร์ทดัง “บ้านกกกอด” ได้ถูกแจ้งความดำเนินคดี เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2560 ในข้อหายึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณโดยมิได้รับอนุญาต

อย่างไรก็ดี ในชั้นอัยการจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งไม่ฟ้อง แต่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ใช้อำนาจทางปกครองฟ้องขับไล่ยึดคืนที่ดินผืนดังกล่าวกลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดิน

พร้อมกับนำที่ดิน จำนวน 39 ไร่ มาปลูกป่าเพื่อแสดงความจงรักภักดีตาม โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ด้วยการนำไม้ป่ามีค่ามาปลูกเสริมเข้าไปในพื้นที่ เช่น ไม้ประดู่ แดง มะค่าโมง พะยูง ตะเคียนทอง สัก และอื่นๆ รวมจำนวน 1,000 ต้น เพื่อให้ป่าบริเวณดังกล่าวมีสภาพสมบูรณ์โดยเร็ว

และเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกซ้ำในอนาคต เพราะที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงาม ติดกับถนนทางหลวงในเขตชุมชน อุทยานฯ จึงได้ทำป้ายหินเทียมไม้ติดไว้หน้าพื้นที่อย่างถาวร และตั้งชื่อในพื้นที่แห่งนี้ใหม่ว่า “สวนป่าธรรมชาติเอราวัณ” ดำเนินการโดยอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ขอให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันว่า บริเวณแห่งนี้ตกเป็นสมบัติของส่วนรวม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ป่ามีค่าของประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป

Last modified on Saturday, 01 August 2020 16:33