กรมอุทยานฯ จับมือ ‘ราชทัณฑ์’ พัฒนาผู้ก้าวพลาด ร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่า

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จับมือ “กรมราชทัณฑ์” เสริมความรู้ผู้ต้องขัง-ฟื้นฟูพฤตินิสัย พร้อมฝึกอาชีพ “คืนคนดีสู่สังคม” เตรียมพัฒนาพื้นที่เรือนจำ-ทัณฑสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า-แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

..............

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “ความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เพื่อพัฒนาผู้ก้าวพลาด” เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

ทั้งนี้ หลังจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานร่วมกัน ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง ,เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จ.ตราด และทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ ในลักษณะสวนสัตว์เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ทั้งสองหน่วยงานได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เรือนจำและทัณฑสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นกำเนิด อย่างยั่งยืน

และเพื่อประโยชน์ในการแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง รวมถึงเป็นสถานที่ให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่ อันเป็นการสร้างโอกาสและการยอมรับให้แก่ผู้ต้องขัง ตลอดจนผู้พ้นโทษในการคืนคนดีสู่สังคม

สำหรับชนิดของสัตว์ป่าที่สามารถให้การสนับสนุนในเบื้องต้น เป็นสัตว์ป่าซึ่งอยู่นอกบัญชีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น อีเห็นธรรมดา กวางรูซ่า วัวแดงสายพันธุ์อินโดฯ ไก่ฟ้าสีทอง และไก่ฟ้าสายพันธุ์ต่างประเทศอื่นๆ เป็นต้น

Last modified on Wednesday, 19 August 2020 08:24