กลุ่ม พณ.เหนือ 17 จว.นำทัพสินค้าบุกตลาด เบิกฤกษ์ภาคอีสานหวังขยายช่องทางค้า

“พาณิชย์” สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค-กระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ จัดมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ฯ ชูของดีกลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด-สินค้า GI บุกตลาดอีสาน จ.สุรินทร์ 23-27 ก.ย.นี้

..............

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่องาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ กลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด” ว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สนองตอบนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาของกลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ อันจะนำไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ ที่สมดุล ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ

ทางสำนักงานพาณิชย์กลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด จึงได้จัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป และสินค้า GI ของกลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดและให้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในภูมิภาคอื่นๆ ได้รู้จักของดีจากกลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้มีการนำสินค้าระดับคุณภาพ มาตรฐานจังหวัด และสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) นำมาจัดแสดงและจำหน่ายด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงำนและซื้อหาสินค้าคุณภาพดี สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าดีเด่นของจังหวัดได้ภายในงาน ตั้งแต่เวลา 10.00–21.00 น.

โดยมีสินค้าที่นำมาจัดแสดงมากมาย อาทิ ผัก ผลไม้ปลอดสาร ได้แก่ กล้วย ฝรั่ง ชมพู่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพ สินค้เกษตรแปรรูปและอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดจนสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีทุกวัน มีรายการนาทีทองขายสินค้า ในราคาต่ากว่าต้นทุนอีกด้วย

Last modified on Saturday, 19 September 2020 10:31