กรมอุทยานฯ เผยไทยมี ‘เสือโคร่ง’ เพิ่มขึ้น 60-80 ตัว จับมือ 13 ประเทศอนุรักษ์ฟื้นฟู

By July 29, 2020

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เผยไทยมีเสือโคร่ง เพิ่มขึ้น 60-80 ตัว จับมือ 13 ประเทศอนุรักษ์ฟื้นฟู พร้อมจัดเวทีเสวนา “ป่าไทย ไม่ไร้เสือ” ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์เสือโคร่ง-สัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ คืนสมดุลระบบนิเวศป่าเมืองไทย

.......................

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย ,องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ,องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ,สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ,มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ,มูลนิธิฟรีแลนด์ และแพนเทอรา (Panthera) ประเทศไทย จัดงานวันเสือโคร่งโลก ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ป่าไทยไม่ไร้เสือ - Roar for Thai Tigers” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นายพงศ์บุญย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า วันเสือโคร่งโลก (Global Tiger Day) ถือกำเนิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ในปี 2553 โดยที่ประชุมมีมติให้มีการรณรงค์อนุรักษ์เสือโคร่ง ทุกวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี และในปีเดียวกันนี้ ประเทศไทยได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีในทวีปเอเชียด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ครั้งที่ 1 ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้แทนจากประเทศที่เป็นถิ่นอาศัยของเสือโคร่ง จำนวน 13 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รัสเซีย จีน อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ในการประชุมดังกล่าว ทั้ง 13 ประเทศ ต่างประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามปฏิญญาหัวหิน เรื่อง “การอนุรักษ์เสือโคร่ง” ซึ่งเป็นแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ให้มากขึ้นเป็นสองเท่า ภายในปี 2565

รัฐบาลไทยตระหนักถึงคุณค่าของเสือโคร่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างยิ่ง เสือโคร่งเป็น Umbrella species คือเป็นผู้ปกป้องระบบนิเวศทั้งหมด ผืนป่าที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่ จะมีความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพ อุดมไปด้วยสัตว์ป่าทั้งที่เป็นเหยื่อและสัตว์ป่าอื่น ๆ และสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด ในปี 2563 เรามีเสือโคร่งในธรรมชาติประมาณ 160 ตัว เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 60-80 ตัว เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทั่วโลกว่า ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งเป็นอันดับต้น ๆ ของเอเชีย

“ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทีมนักวิจัย จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ความทุ่มเทในการทำงานของทุกท่านได้ประสบผลสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกินความคาดหมาย และจะต้องสำเร็จผลเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต” รองปลัด ทส. กล่าว

ด้าน นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า การจัดงานวันเสือโคร่งโลกในปีนี้ กรมอุทยานฯ และองค์กรพันธมิตร หวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของเสือโคร่ง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ของโลก และต้องการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการอนุรักษ์เสือโคร่งในประเทศไทย ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ พัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านนี้ขึ้น ทั้งงานด้านวิชาการ งานป้องกันปราบปราม งบประมาณ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนต้องการที่จะหาแนวร่วมจากคนรุ่นใหม่เพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่งรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้ยั่งยืนสืบไป

สำหรับกิจกรรมในงานวันเสือโคร่งโลก ประจำปี 2563 อาทิ เวทีเสวนาเรื่อง “ป่าไทยไม่ไร้เสือ - Roar For Thai Tigers” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติที่มีต่อเสือโคร่ง จากบุคคลที่มีบทบาทในสังคมแตกต่างกัน ร่วมเสวนาโดย ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า ประเทศไทย, ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ นักวิจัยเสือโคร่ง และเต้ย จรินทร์พร ดารานักแสดง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “Tiger Talk อนาคตเสือไทย อนาคตเสือโลก” ซึ่งเป็นการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์เสือโคร่งของไทย สู่การอนุรักษ์เสือโคร่งของโลก จากมุมมองของนักวิจัย ผู้พิทักษ์ป่า ผู้แทนองค์กรด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า และผู้นำชุมชนในพื้นที่กันชน

ในส่วนนิทรรศการ 6 เรื่อง ได้แก่ หัวใจแห่งการเรียนรู้เสือโคร่ง ,หัวใจแห่งการปกป้องเสือโคร่ง ,หัวใจแห่งการเพิ่มจำนวนเสือโคร่ง ,หัวใจแห่งการกำหนดทิศทางการอนุรักษ์เสือโคร่ง ,หัวใจแห่งการสนับสนุนงานอนุรักษ์เสือโคร่ง และหัวใจแห่งการอนุรักษ์เสือโคร่งอย่างยั่งยืน จัดแสดงบริเวณผนังโค้ง ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.-2 ส.ค.นี้