ร่วมส่งกำลังใจ ‘ผู้พิทักษ์ป่า’ World Ranger Day 31 ก.ค.

By July 31, 2020

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอคนไทยร่วมส่งกำลังใจ “แนวหน้าพิทักษ์ป่า” ในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) 31 กรกฎาคมของทุกปี เผยปี 63 จนท.เสียชีวิต 6 นายจากภารกิจปกป้องผืนป่า

...................

นายธัญญา เนติธรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามที่สมาชิกสหภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ป่า ได้ลงมติในคราวประชุมพิทักษ์ป่าโลก เมื่อปี พ.ศ.2549 ที่ประเทศสหราชอาณาจักร ได้กำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เพื่อให้เป็นวันรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศชาติมาโดยตลอดนั้น

ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมรวมคนในจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้งดจัดงานดังกล่าวในส่วนกลาง

ปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีจำนวนผู้พิทักษ์ป่าทั้งสิ้น 19,765 คน ซึ่งได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังในภารกิจปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศพร้อมความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ และความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งได้เน้นย้ำในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต้องมาก่อน โดยในปี พ.ศ.2563 มีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจำนวน 6 ราย บาดเจ็บสาหัส 8 ราย และบาดเจ็บ 6 ราย จากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภยันตรายรอบด้าน ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การดูแลเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาเป็นอย่างดี

“ในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก 31 กรกฎาคมนี้ ขอให้ประชาชนชาวไทย ร่วมส่งกำลังใจมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการปกป้องรักษาคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่า ผืนป่า และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป” นายธัญญา กล่าวในตอนท้าย.