Trending

ไทยตั้งเป้าเป็น ‘ผู้นำอนุรักษ์เสือโคร่ง’ ระดับอาเซียน

จีนใช้ ‘พลังงานทดแทน’ เกิน 50% ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศแล้ว

สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า ปัจจุบันจีนได้ติดตั้งโครงสร้างทางพลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลเกิน 50% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั่วทั้งประเทศแล้ว