จีนใช้ ‘พลังงานทดแทน’ เกิน 50% ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศแล้ว

สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า ปัจจุบันจีนได้ติดตั้งโครงสร้างทางพลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลเกิน 50% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั่วทั้งประเทศแล้ว

โดยแหล่งพลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็น 50.9% ของกำลังการผลิตที่ได้รับการติดตั้งทั้งหมดทั่วประเทศจีน นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่บรรลุเป้าหมายก่อนกำหนดของรัฐบาลจีนที่เคยเสนอไว้เมื่อปี 2021 ที่ต้องการจะผลักดันให้มีการพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่ากำลังการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลภายในปี 2025 

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ระบุว่า ภายในสิ้นปี 2022 กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งของจีนอยู่ที่ 2,564.05 กิกะวัตต์ โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากในการเสริมสร้างกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังน้ำขนาดใหญ่ทางตะวันตกของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปล่อยคาร์บอนสูงสุดก่อนปี 2030

อย่างไรก็ตาม สังคมจีนขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางด้านพลังงานอาจจะยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายมากเท่าไรนัก โดยการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานของจีนยังคงให้น้ำหนักไปที่เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานจากถ่านหินเป็นอย่างมาก

โดยถ่านหินคิดเป็น 56.2% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2022 ของจีน ในขณะที่เมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียน รวมถึงพลังงานนิวเคลียร์นั้น ยังมีระดับการใช้งานอยู่ที่ 25.9% ซึ่งยังถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก และทำให้วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศโลกรุนแรงและแปรปรวนมากยิ่งขึ้น