Trending

คพ.ลุยสอบโรงขยะปราจีนฯ ลอบทิ้งกากสารพิษ! Featured

Wednesday, Apr 06

“กรมควบคุมมลพิษ” ผนึกกำลังชุดปราบปราม ตรวจสอบโรงขยะปราจีนบุรี กำจัดของเสียอุตสาหกรรมไม่ถูกต้อง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ประธานอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายนายพิทยา ปราโมทย์วรพันธ์ รองอธิบดี คพ. ผู้อำนวยการ ศปก.พล. ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ ประกอบด้วย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ,กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ,หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ ,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี ,สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

นายอรรถพล กล่าวว่า จากการเข้าตรวจสอบ บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด พบว่า เบื้องต้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 มีการนำน้ำเสียไปทิ้งนอกโรงงาน เป็นบ่อดินปูด้วยแผ่นพลาสติก จำนวน 4 บ่อ ลึกประมาณ 4-7 เมตร ตัวแทนบริษัทแจ้งว่าเป็นน้ำเสียน้ำชะขยะจากโรงงานประเภท 105 ซึ่งขณะตรวจสอบเมื่อวานนี้ พบว่า มีการนำน้ำเสียกลับเข้าในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานแล้ว

การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิด 1) การนำน้ำเสียจากการประกอบกิจกรรมประเภท 105 ออกนอกโรงงาน ผิดเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการข้อที่ 1.9 มอบหมายให้ คพ. ทำหนังสือแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 2) มีการขุดดินทำบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ก่อนดำเนินการให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นความผิด อบต.ลาดตะเคียนจะไปแจ้งความดำเนินคดีภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 นี้ 3) มอบกรมป่าไม้ตรวจสอบการครอบครองที่ดินบริเวณก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียภายนอกโรงงานว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ กรมป่าไม้ประสานกรมที่ดินดำเนินการภายใน 15 วัน

4) พื้นที่การประกอบกิจการประเภทที่ 105 ไม่ตรงกับเลขโฉนดตามใบอนุญาต มอบ คพ. ตรวจสอบกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 5) ผลการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ของเสียของกรมควบคุมมลพิษ จะแจ้งและมอบให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการต่อไป 6) คพ. จะทำหนังสือถึงบริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ขอเอกสารหลักฐานการนำเข้าของเสียและคุณสมบัติของของเสียที่นำเข้ามาประกอบกิจการประเภท 106 และ 7) อาจเป็นการขยายระบบบำบัดน้ำเสียโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง คพ. จะแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบต่อไป

การตรวจสอบครั้งนี้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้แทนของสถานประกอบการข้างต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่และคณะได้ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบผู้ร่วมตรวจสอบและผู้นำตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน