‘สมาคมสื่อต้านโกง’ คว้ารางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี Featured

Friday, Jul 08

“วิชา” ประกาศเดินหน้าต่อต้านทุจริตไม่หยุดยั้ง ผนึกองค์กรเครือข่ายรักษาแผ่นดิน “สมาคมสื่อต้านโกง” คว้ารางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี

ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ถนนวิภาวดีฯ เมื่อวันที่ 7 ก.ค.65  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ  ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวเนื่องในวันครบรอบ 7 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมมอบโล่เกียรติยศให้กับองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ว่า มูลนิธิฯ ได้จัดโครงการมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่อง เชิดชูเกียรติองค์กรและบุคคล หน่วยงานหรือสถาบัน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้สังคมยึดมั่นในค่านิยมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ทั้งเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา กล่าวว่า แม้วันนี้ดาวมฤตยูจะย้ายครั้งใหญ่ แต่มูลนิธิฯ จะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย ภาคประชาชน มีส่วนสำคัญที่สุดในการต่อต้านการทุจริต อย่างเรื่องงบประมาณแผ่นดินที่ยังไม่ถึงมือประชาชน เพราะมีการฉ้อฉล ดังนั้นจึงต้องให้ถึงมือประชาชนให้ได้ เราต้องรักษาแผ่นดินนี้ให้ลูกหลาน นำกระบวนการปลูกจิตสำนึกมาใช้ นี่คือสิ่งสำคัญ

“สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายแล้ว มูลนิธิฯ ขอใช้โอกาสนี้รับใช้ชาติตามปกติ เริ่มตั้งแต่ 7 ก.ค. จะเดินหน้าทำงานต่อไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและไม่ย่อท้อ” ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าว

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็น องค์กรดีเด่น จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,สมาคมสื่อช่อสะอาด ,สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย), มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนบุคคลดีเด่น ได้แก่ นายนอัมรินทร์ คอมันตร์  ,ดร.ปรเมธี วิมลศิริ, ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ,ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์  และนางสมนึก ศรีเลิศ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงาน/องค์กรที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ จำนวน 16 รางวัล มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี 2562 จำนวน 25 หมู่บ้าน มอบเกียรติบัตรตำบลช่อสะอาดประจำปี 2563-2564  จำนวน 6 ตำบล