ยลโฉมนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนจาก ‘เซเว่น อีเลฟเว่น’ อวดสายตาผู้มาเยือน APEC

Sunday, Nov 20

ยลโฉมนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนจาก “เซเว่น อีเลฟเว่น” อวดสายตาผู้มาเยือนในเวที APEC 2022 THAILAND

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) หรือเอเปค ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นำเสนอ “เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน” ภายใต้แนวคิด “Making Today A Better Tomorrow” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ อวดสายตาผู้มาเยือนสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ในการประชุมระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565

ในฐานะร้านสะดวกซื้อที่อยู่เคียงข้างชุมชนและสังคม และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ “โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว” (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG) ที่รัฐบาลใช้ผลักดันการประชุมในครั้งนี้ ซีพี ออลล์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสิทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593


โดยใน เอเปค 2022 ซีพี ออลล์ได้นำ Internet of Things หรือ IoT ที่ใช้ในการมอนิเตอร์ และควบคุมการบริหารจัดการพลังงานในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มาจัดแสดง ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมโยง หรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลเมื่อนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยี Machine Learning หรือปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถแสดงค่าประสิทธิภาพของแต่ละอุปกรณ์ แสดงค่าอุณหภูมิมาตรฐาน และอุณหภูมิจริงแบบ Real-time และเตือนล่วงหน้าก่อนที่อุณหภูมิจะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้วางแผนซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับอายุและการใช้งาน หรือวางแผนเปลี่ยนอะไหล่ได้ก่อนเกิดความเสียหาย สิ่งที่ได้ตามมาก็คือ “การลดการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ ลดต้นทุนในการบำรุงรักษา ลดการใช้พลังงาน และลดภาระพนักงาน

ขณะเดียวกัน เซเว่น อีเลฟเว่น ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เริ่มตั้งแต่การก่อสร้างร้านที่เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน อาทิ เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในระบบอินเวอร์เตอร์ การเลือกใช้หลอด LED 12.5 วัตต์ 2,300 ลูเมนที่ประหยัดพลังงานกว่าหลอด LED ทั่วไป การติดตั้ง Solar Rooftop ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การออกแบบร้านแบบยืดหยุ่น ตลอดจนนวัตกรรมสมอบกช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

การประชุมเอเปค 2022 ยังถือเป็นเวทีสำคัญที่จะได้ร่วมกันวางแผนฟื้นฟูจากโควิด-19 ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาด ภาคบริการก็ต้องรับมือกับการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเซเว่น อีเลฟเว่นไม่เพียงตอบสนองความต้องการเหล่านี้ด้วยบริการเซเว่น เดลิเวอรี แต่ยังคำถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้นำมาร่วมแสดงในครั้งนี้ก็คือ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์ตไฟฟ้ารถยนต์ และตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้า รวมถึงหุ่นยนต์ขนส่งสินค้าที่ล้วนแต่ใช้พลังงานสะอาดในการทำงาน


นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังนำเสนอ วัสดุกราฟีน” หรือ “อนุพันธ์กราฟีน” (กราฟีนออกไซด์ และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์) ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านสมบัติเชิงกล และมีความยืดหยุ่นสูงมาก โปร่งแสง น้ำหนักเบา ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราได้เป็นอย่างดี เป็นฉนวนป้องกันความร้อน และฉนวนไฟฟ้า ตลอดจนมีคุณสมบัติเป็นตัวนำที่ดีเยี่ยม ที่ขณะนี้ กำลังพัฒนานวัตกรรมนี้มาใช้ประโยชน์ในหลายๆ อุตสาหกรรม

ปิดท้ายด้วย “มาย จีน” (Mine Gene) นวัตกรรมไขรหัสสุขภาพ ที่นำเทคโนโลยีระดับห้องปฏิบัติการมาไว้ในชุดทดสอบซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยจากสารใน DNA จะทำให้ทราบถึงปฏิกิริยาตอบสนองต่ออาหาร วิตามินของร่างกาย ซึ่งช่วยในการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ช่วยเลือกรับประทานอาหาร อาหารเสริม และวิตามินที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาสมดุลโดยรวม เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดี