Movement

“ซีพี ออลล์” ขับเคลื่อนนโยบาย เซเว่น โก กรีน (7 Go Green) เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง พร้อมนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่จากรัฐบาล “BCG” หรือ Bio-Circular-Green Economy สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร พัฒนานวัตกรรมลดใช้พลังงานภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ตอกย้ำร้านรักษ์สิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกลูกค้า ควบคู่ประหยัดพลังงานให้โลก

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและมอบรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ปี 2565 ประเภทรางวัล “ดีเด่น” ให้กับ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่

ยลโฉมนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนจาก “เซเว่น อีเลฟเว่น” อวดสายตาผู้มาเยือนในเวที APEC 2022 THAILAND

ซีพี ออลล์-วุฒิสภา” ประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการด้านการศึกษาในทุกมิติ หนุน “โครงการกองทุนการศึกษา” เด็กด้อยโอกาส-โรงเรียนชายขอบห่างไกล

การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) หรือเอเปค ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 นี้ ถือเป็นเวทีสำคัญที่เป็นสะพานไปสู่โอกาสของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัว และฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 

Page 1 of 2