Travel

“อุทยานแห่งชาติดอยจง” ถือเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับล่าสุด ที่ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 133 ของประเทศไทย
สภาพความอุดมสมบูรณ์ของ “อุทยานแห่งชาติเขาสก” จ.สุราษฎร์ธานี ได้ถูกเรียกว่า “ขุนเขาแห่งป่าฝน” เพราะเป็นศูนย์กลางผืนป่าดิบชื้นผืนใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของภาคใต้
ใครที่จะเดินทางไปเที่ยวเกาะห้อง จ.กระบี่ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อย่าลืมปักหมุดเยือนแลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุด จุดชมวิว 360 องศาหนึ่งเดียวในอันดามัน บนความสูง 109 เมตร ทางเดินชมยอดไม้ ณ จุดสูงสุดบนยอดเขาเกาะห้อง