‘สมาคมชาวฉะเชิงเทรา’ จัดยิ่งใหญ่! มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 27 ผู้ประสบความสำเร็จ

“สมาคมชาวฉะเชิงเทรา” จัดงานยิ่งใหญ่มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “27 ผู้ประสบความสำเร็จ” ในหน้าที่การงาน บิ๊กข้าราชการ-ทหาร-ตำรวจ-เอกชน ร่วมงานคับคั่ง “อรรถพล ใหญ่สว่าง” นายกสมาคมฯ ชี้เป็นการสร้างเสริมมิตรภาพและช่วยเหลือสังคม

.............

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร เเละองค์พระพิฆเนศ เนื้อสำริด “สำเร็จ สมปรารถนา” เพื่อแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติ ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ประจำปี 2564-2566 ของสมาคมชาวฉะเชิงเทรา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด ในฐานะนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ,นายจิตรกร เผด็จศึก อุปนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา และประธานคณะทำงานฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มี ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางสาวไทยและนายวสันต์ ศิรินภารัตน์ กรรมการสมาคมฯ  รับหน้าที่เป็นพิธีกร

โดยมีผู้ใหญ่ในเเวดวงราชการ เเละเอกชนมาร่วมงานกันคับคั่ง อาทิเช่น พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ,นายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล อธิบดีอัยการภาค2 , นายสุรเชษฐ์ งามวงศ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจ ,นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ,นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) อุปนายกสมาคม ,พล.ท.พงษ์ศักดิ์ พานิชเกรียงไกร เลขาธิการสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ,นายวีรพงศ์ เกษดำรงพาณิชย์ ที่ปรึกษาสมาคมชาวฉะเชิงเทรา เเละข้าราชการระดับสูงพร้อมด้วยนักธุรกิจร่วมงานคับคั่ง เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล กล่าวว่า สมาคมชาวฉะเชิงเทราก่อตั้งปี 2527 เป็นการรวมตัวกันของชาวฉะเชิงเทราจากที่ต่างๆหลายอาชีพมาตั้งเป็นสมาคมเพื่อให้การช่วยเหลือพึ่งพากันในกิจกรรมต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมประสานสามัคคีมิตรภาพ ความเข้าใจอันดีระหว่างชาวฉะเชิงเทรา และผู้ที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา อาหารกลางวัน ฯลฯ แก่เด็กนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่เรียนดี แต่ยากจน 3.เพื่อดำเนินการงานสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณประโยชน์ 4.เพื่อฟื้นฟูส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวฉะเชิงเทรา 5.ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์เรื่องความสามัคคีคณะทำงานได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จ จากหน้าที่การงานหลากหลายอาชีพทั้งภาครัฐเเละเอกชนโดยเฉพาะในปีนี้มีผู้ประสบความสำเร็จเพิ่มเติมโดยอ้างอิงจากสถาบันการศึกษาที่ให้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์กับผู้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือบรรพชิต

ในครั้งนี้ จึงได้พิจารณาผู้ประสบความสำเร็จที่เป็นบรรพชิตที่เป็นชาวฉะเชิงเทราโดยกำเนิด ซึ่งที่ผ่านมาเราเว้นว่างมาจากสถานการณ์โควิดในปีนี้จึงมีผู้ประสบความสำเร็จมากถึง 27 คน มากกว่าทุกปี ประกอบกับผู้ประสบความสำเร็จในปีนี้ไม่ได้มีเเต่ผู้ได้รับตำเเหน่งทางราชการที่สูงขึ้นเท่านั้น เเต่จะมีผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านประกอบวิชาชีพ งานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเเสดงว่าพวกเราชาวฉะเชิงเทราไม่ทิ้งกัน เเละยินดีสนับสนุนซึ่งกันเเละกัน

สำหรับรายชื่อผู้รับรางวัลผู้ประสบความสำเร็จประจำปี 2566 รวม 27 คน ดังนี้

 1. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ,กรรมการมหาเถรสมาคม
 2. พระเทพวชิรโสภณ หรือเจ้าคุณสุรพล (สุรพล ชิตญาโณ) ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเจ้าคณะภาค 12
 3. พระเทพภาวนาวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
 4. ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 5. นายอนันต์ วงศ์พานิช วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 9
 6. ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด ได้เป็น นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ,กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา (สมัยที่ 2),นายกสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์  (สมัยที่ 3) ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ,รางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2022 ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565
 1. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิ ณ พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ,นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ,ประธานมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา
 1. พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566
 2. พล.ต.อ.วินัย ทองสอง อดีตรอง ผบ.ตร. ได้เป็นนายกสมาคมตำรวจ ,คณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นายขจิต ชัชวานิชย์ ได้เป็นปลัดกรุงเทพมหานคร ,นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชปถัมภ์
 4. นายยุทธพงษ์ อภิรัตน์รังษี เป็นอธิบดีอัยการ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ
 5. พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร เป็นแม่ทัพภาคที่ 3
 6. พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 7. พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8
 8. พล.ต.ท. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
 9. พล.ต.ท. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เเละนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
 10. นายวรญาณ บุญณราช เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
 11. นายจิตรกร เผด็จศึก ได้รับเลือกเป็นประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา การจัดการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 12. นายขวัญชัย รักษาพันธ์ ได้นิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทเกษตรกร พ.ศ. 2566
 13. นายอนันต์ เผือกพูลผล เป็นอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 14. พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
 15. พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
 16. นายปองภพ นิติวรยุทธ ตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
 17. นพ.เชาวลิต เจริญพร เป็นนักเรียนทุนแพทย์ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นแรก) และจิตอาสาทางการแพทย์ จ.ฉะเชิงเทรา
 18. นายจักรี รุจิขจรเดช ประธานบริหาโครงการตลาดน้ำบ้านริมคลอง ,กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น ซี มารีน จำกัด
 19. น.ส.ปคุณา บุญก่อเกื้อ ได้เป็นตัวแทนเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 20. นางเกศิณี แปลงสมบูรณ์ ได้เป็นประธาน Young Smart Farmer จังหวัดฉะเชิงเทรา