กุ้ยหลินเมืองไทย! ‘เขาสก’ มรดกแห่งอาเซียน

สภาพความอุดมสมบูรณ์ของ “อุทยานแห่งชาติเขาสก” จ.สุราษฎร์ธานี ได้ถูกเรียกว่า “ขุนเขาแห่งป่าฝน” เพราะเป็นศูนย์กลางผืนป่าดิบชื้นผืนใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของภาคใต้

ผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อุดมไปด้วยพืชพรรณหลากหลายชนิด ทั้งพืชพรรณที่หายากและเป็นพืชเฉพาะถิ่น เช่น “ดอกบัวผุด” ดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, ปาล์มเจ้าเมืองถลางหรือปาล์มหลังขาว และปาล์มพระราหู นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ประกอบกับสภาพพื้นที่มีทิวทัศน์ ที่สวยงาม มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทั้งน้ำตก หน้าผา ถ้ำ และทิวทัศน์เทือกเขาหินปูนตระหง่านเหนือผิวน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา จึงถูกตั้งฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”

กิจกรรมในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก จึงเน้นในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การเดินป่า และการดูนก รวมทั้งการชมถ้ำ และน้ำตก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติจากยุโรปชื่นชอบมาก และมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียเข้ามามากขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park : AHP) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ด้วยปัจจัยมีลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวมีความหลากหลาย มีคุณค่าโดดเด่นคู่ควรแก่การอนุรักษ์ มีคุณสมบัติที่แสดงถึงความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ ความเป็นธรรมชาติ ความเป็นเอก ลักษณ์ความสำคัญทางชีววิทยาเชิงวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และมีขอบเขตทางกฎหมายที่ชัดเจน