‘พลายศักดิ์สุรินทร์’ ถึงไทยแล้ว! ส่งสถาบันคชบาลฯ กักกันโรค 30 วัน

ร่วมรับ “พลายศักดิ์สุรินทร์” กลับไทย “วราวุธ” แถลงเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ก่อนส่งสถาบันคชบาลฯ ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น-แยกกักกันโรค 30 วัน

...............

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. เครื่องบินพาณิชย์จากประเทศศรีลังกา เที่ยวบินที่ AZS5701 ได้นำช้างพลายศักดิ์สุรินทร์เดินทางมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีทีมสัตวแพทย์ ควาญช้างจาก ออป. ควาญช้างศรีลังกา เดินทางมาด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังประเทศศรีลังกา เพื่อตรวจสอบความพร้อมในขั้นตอนสุดท้าย เกี่ยวกับสภาพของกรงที่จะใช้เคลื่อนย้าย เส้นทางการลำเลียงช้างไปยังสนามบินกรุงโคลัมโบ ก่อนที่จะนำพลายศักดิ์สุรินทร์ขึ้นเครื่องบินพาณิชย์กลับประเทศไทย ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมของเอกสารหลักฐานได้แก่ ไซเตส เพอร์มิส และ Health certification ไว้พร้อมแล้ว

เมื่อช้างเดินทางมาถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (ไซเตส) ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าที่การท่าอากาศยานเชียงใหม่ เจ้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ก่อนเคลื่อนย้ายพลายศักดิ์สุรินทร์ต่อไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง

การมารับช้างที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในครั้งนี้ มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมารับด้วยตนเอง ร่วมกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

โดยนายวราวุธฯ ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งการนำ “ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์” กลับมายังประเทศไทย จนประสบความสำเร็จนั้น เกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน อันประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ กระทรวงการต่างประเทศ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง การท่าอากาศยานเชียงใหม่ กระทรวงคมนาคม

เริ่มตั้งแต่เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ ได้เข้าเจรจาทางการทูตกับรัฐบาลศรีลังกา เพื่อนำช้างกลับมารักษาอาการบาดเจ็บที่ประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ในการลำเลียงขนส่งช้าง มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของเอกสารสำคัญต่างๆจนเป็นที่เรียบร้อย ก่อนมีการเคลื่อนย้ายช้างออกจากประเทศศรีลังกา กลับมายังประเทศไทย ขอขอบคุณรัฐบาลศรีลังกา ที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งช้างกลับมาประเทศไทย และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามเรื่องนี้อย่างสนใจ

สำหรับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ จะถูกนำตัวส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บต่อที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง โดยมีทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และควาญช้างของออป. ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องมีการกักกันโรคภายใน 30 วัน มีการสังเกตอาการของช้างว่ามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดีพอหรือไม่ ในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ของประเทศไทย