‘ศักดิ์สยาม’ แจงยิบเปลี่ยนป้าย 33 ล้าน แพงไหม!

“ศักดิ์สยาม” ตอบปมร้อนเปลี่ยนป้าย “สถานีกลางบางซื่อ” แจงขอพระราชทานชื่อ “สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์” เปลี่ยนตามประเพณีปฎิบัติ ยันราคา 33 ล้านไม่ใช่แค่ตัวป้าย อ้างเป็นไปตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมตั้งกรรมการสอบ รู้ผลใน 15 วัน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (5 ม.ค ) มีการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่ถามนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องการเปลี่ยนป้ายชื่อ จากสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่า เหตุใดจึงต้องขอพระราชทานชื่อใหม่ และราคาที่ต้องใช้กว่า 33 ล้านบาท แพงไปหรือไม่ รวมทั้งเหตุใดต้องใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยนายศักดิ์สยาม ชี้แจงว่า การขอพระราชทานชื่อ ไม่ใช่เพราะความต้องการส่วนตัว แต่เป็นการเปลี่ยนตามประเพณีปฎิบัติ เช่นเดียวกับโครงการใหญ่ๆ อย่างสนามบินหนองงูเห่า ที่เปลี่ยนเป็นสนามบินสุวรรณภูมิ จึงเชื่อว่าการดำเนินดังกล่าวเป็นทั้งมงคลนามและมีความเหมาะสม ขณะที่เรื่องค่าใช้จ่าย ได้รับรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยว่า ราคาดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่ตัวป้าย แต่ยังมีการดำเนินการอื่นเช่นค่ารื้อถอนหรือการติดตั้งกระจกใหม่

เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนสาเหตุที่ใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นการก่อสร้างที่กระทบกับโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ำประกัน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วนทั้งจากกระทรวงคมนาคม กรมบัญชีกลาง สภาวิศวกรสภาวิศวกรรมสถาน และสภาสถาปนิก ซึ่งจะรายงานผลภายใน 15 วัน

ขณะเดียวกัน นายศักดิ์สยาม ยังย้ำว่า หากผลการตรวจสอบพบการดำเนินการดังกล่าวมีความผิด ทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย แต่หากไม่ผิดต้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการต่อไป