เคาะแล้ว! ‘คนละครึ่ง เฟส 3’ จ่ายอีก 1.5 พันบาท เริ่มโอน พ.ย.นี้

มติ ครม.ไฟเขียว 4.2 หมื่นล้าน กดปุ่ม “คนละครึ่ง เฟส 3” จ่ายอีก 1,500 บาทผ่านแอปฯ เป๋าตัง  เริ่มโอน พ.ย.นี้ พร้อมเปิดลงทะเบียนจนครบ 28 ล้านสิทธิ

19 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 “คนละครึ่ง เฟส 3” กรอบวงเงิน 42,000 ล้านบาท โดยจะโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง ให้กับผู้ได้รับสิทธิในโครงการอีกคนละ 1,500 บาท คาดว่า จะเริ่มโอนต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นจำนวนเงินเพิ่มเติมจากเดิมที่โอนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คนละ 1,500 บาท และ 1 ตุลาคม จำนวน 1,500 บาท

ทำให้ทั้งโครงการ ผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้รับเงินโอนทั้งสิ้น 4,500 บาท

อย่างไรก็ตาม โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” มีระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งโอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 2 รอบ ได้แก่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม วงเงิน 1,500 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม วงเงิน 1,500 บาท

ก่อนหน้านี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  กระทรวงการคลังได้โอนเงินโครงการคนละครึ่ง 1,500 บาท ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 27 ล้านคน

โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 40,500 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อให้ประชาชนได้ใช้จ่ายในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 เท่าตัว หรือ 81,000 ล้านบาท

อีกทั้งประชาชนยังสามารถใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ “คนละครึ่ง” พบว่า ยังเหลือสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ประมาณ 2 แสนสิทธิ (ณ วันที่ 19 ต.ค.64)