‘โมเดอร์นา’ 1.4 ล้านโดส ถึงไทยปลายเดือน พ.ย.

“องค์การเภสัชกรรม” แจงวัคซีน “โมเดอร์นา” ล็อตใหม่อีก 1.4 ล้านโดส ถึงไทยปลายเดือน พ.ย.นี้

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ชี้แจงความคืบหน้าการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา โดยระบุว่า จากเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 560,000 โดส จากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และได้กระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชนเพื่อฉีดให้กับประชาชนที่จองวัคซีนไปแล้วนั้น องค์การเภสัชกรรมได้ติดตามสอบถามกับบริษัท ซิลลิคฯ อย่างต่อเนื่องถึงกำหนดการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ล็อตต่อไป

ซึ่งบริษัทซิลลิคฯ ได้ประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นา จากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา ในการเตรียมความพร้อมนำเข้าวัคซีน จำนวน 1.4 ล้านโดส มายังประเทศไทยได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้ ในส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา จากแหล่งผลิตสหรัฐฯ เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตเดิมที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนั้น บริษัท ซิลลิคฯ และองค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป