คนไทย 29.5 ล้านคน ฉีดวัคซีนเข็มแรก!

ไทยมีตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรก 29.5 ล้านคน ขณะที่ตัวเลขสะสม 46 ล้านโดส ตั้งเป้าคนไทยฉีดวัคซีน 70% ภายในสิ้นปีนี้ สู่เป้าหมาย 50 ล้านคน เพื่อเปิดประเทศ

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดประจำวัน รวม 811,915 โดส แบ่งเป็น

เข็มที่ 1 จำนวน 300,033 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 511,087 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 795 ราย

โดยมีผู้ได้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด 46,023,016 โดส แบ่งเป็น

เข็มที่ 1 จำนวน 29,501,110 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 15,899,158 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 622,748 ราย

ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 70% ของจำนวนประชากรภายในสิ้นปี 2564

ต่อมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศตั้งเป้าหมายใหม่ เตรียมเปิดประเทศภายใน 120 วัน นับจากวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนเข็มแรกอย่างน้อย 50 ล้านคน

สำหรับสัดส่วนประชากรไทยใช้ตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือ 66,186,727 คน