Trending

ศาล รธน.ชี้ ‘อานนท์-ไมค์-รุ้ง’ ล้มล้างการปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ชี้ “3 แกนนำราษฎร” เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ผิดมาตรา 49 เจตนาละเมิดกฎหมาย

วันนี้ (10 พ.ย.) ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของกลุ่มแกนนำแนวร่วมม็อบราษฎร ได้แก่ 1.นายอานนท์ นำภา 2.นายภาณุพงศ์ (ไมค์) จาดนอก และ 3. น.ส.ปนัสยา (รุ้ง) สิทธิจิรวัฒนกุล กรณีชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเสนอข้อเรียกร้อง 10 ข้อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า คำปราศรัยดังกล่าว “เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง”

ทั้งนี้ การกระทำของนายอานนท์, น.ส.ปนัสยา และนายภาณุพงศ์ มีเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริต เจตนาละเมิดกฎหมาย และสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว ตามมาตรา 49