สั่งปิดเพิ่ม ‘10 กิจการ-สถานที่’ ทั่วกรุง มีผล 23 ก.ค.

กรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่อง “สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38)” โดยมีสาระสำคัญคือ ให้ปิดสถานที่หรือกิจการเพิ่มเติม 10 ประเภท เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด

  1. สนามกีฬาทุกประเภท
  2. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ
  3. ลานกีฬา
  4. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ
  5. ศูนย์การเรียนรู้และหอศิลป์
  6. ห้องสมุดสาธารณะ
  7. พิพิธภัณฑ์
  8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  9. ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก
  10. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา สระว่ายน้ำสาธารณะ 

โดยสถานที่ตามข้อ 1-8 ให้ใช้เพื่อให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่นๆ ของภาครัฐได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น