‘โควิด’ ยังพุ่ง! ป่วยใหม่ 4,284-ตาย 105 ศพ

สธ.รายงานโควิดประจำสัปดาห์ พบป่วยใหม่ 4,284 คน เฉลี่ยวันละ 612 ราย ปอดอักเสบ 632 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 349 คน ขณะเสียชีวิตอีก 105 ราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ป่วย โควิด 19 ภายในประเทศ หลังปรับจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา

โดยรายงานสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์ พบว่า ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-3 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยรายใหม่ รักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 4,284 คน (เฉลี่ยวันละ 612คน) มีอาการปอดอักเสบ 632 คน และมีอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 349 คน รวมผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 ม.ค.65 จำนวน 2,488,093 ราย และสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 4,711,528 ราย

ขณะเดียวกัน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 105 ราย (เฉลี่ยวันละ 15 ราย) รวมผู้เสียชีวิต ตั้งแต่โควิด 19 เริ่มระบาด 33,285 ราย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานจำนวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด แล้วทั้งสิ้น 143,250,945 โดส แบ่งเป็นอย่างน้อย 1 เข็ม 57,095,546 โดส ,อย่างน้อย 2 เข็ม 53,579,321 โดสและ อย่างน้อย 3 เข็ม 32,576,078 โดส