‘หมอยง’ เผยทำไมอนาคตต้องฉีดวัคซีนโควิดทุกปี

"หมอยง" ชี้ไวรัสโควิค 19 กลายพันธุ์ได้ง่าย สายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีน จึงมีความสำคัญต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาด แนะกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนประจำทุกปี เหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก อธิบายสาเหตุที่จำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนโรคโควิด 19 ทุกปี

เนื่องจาก ไวรัสโควิค 19 เป็น RNA ไวรัส จึงมีการกลายพันธุ์หรือเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมได้ง่ายกว่า ไวรัสในกลุ่มของ DNA และเมื่อมีการใช้วัคซีนไปกดดันไวรัส โดยธรรมชาติ หลักการวิวัฒนาการ ก็ทำให้เกิดมีการกลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมหลีกระบบภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น

โดยเฉพาะภูมิต้านทานในส่วนที่ป้องกันการติดเชื้อภูมิต้านทานในส่วน กำจัดไวรัสหรือการหายของโรค ยังคงมีอยู่ จึงทำให้ลดความรุนแรงของโรคได้

วัคซีนที่ใช้กันอยู่พัฒนามาตั้งแต่สายพันธุ์ อู่ฮั่นดั้งเดิม ไวรัสได้หลบหลีกมาไกล จึงทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดโรคลดน้อยลง แต่การกำจัดเชื้อหรือลดความรุนแรงยังคงมีอยู่

ในการป้องกันการติดเชื้อ ภูมิต้านทานที่ต้องการ ถ้าตรงกับสายพันธุ์ไวรัส ก็จะป้องกันได้ดี แม้มีระดับต่ำ

ผู้ที่ติดเชื้อ และเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว หรือติดเชื้อแล้วฉีดวัคซีน จะมีภูมิต้านทานที่ค่อนข้างสูง ที่เรียกว่าภูมิต้านทานแบบลูกผสม และถ้าเป็นภูมิต้านทานที่ติดเชื้อสายพันธุ์ล่าสุดในการระบาดอย่างมากในตอนนี้

ผู้ที่ติดเชื้อแล้วจึงเปรียบเสมือนได้รับวัคซีนเข็มที่ดีเยี่ยมตรงกับสายพันธุ์ที่ติดเชื้อ ถ้าติดเชื้อสายพันธุ์ล่าสุดก็จะป้องกันได้ดีในสายพันธุ์ล่าสุด ผู้ที่ติดเชื้อตั้งแต่สายพันธุ์อู่ฮั่นหรือเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีก

สายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีน จึงมีความสำคัญ การพัฒนาวัคซีนในการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ให้ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ และใช้อย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในอนาคตวัคซีนป้องกันโควิด ก็จะคล้ายไข้หวัดใหญ่ จะต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาด และจะมีการฉีดในกลุ่มเสี่ยง และให้ประจำปี เหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่