Trending

คนละครึ่งเฟส 4 ผ่านเกณฑ์ 9.2 แสนคน เริ่มใช้จ่าย 17 ก.พ.

คลังเผยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 รอบทั่วไป ผ่านเกณฑ์ 9.2 แสนคน เริ่มใช้จ่าย 17 ก.พ.นี้ ส่วนประชาชนกดรับสิทธิบนเป๋าตังแล้ว 25.31 ล้านคน ยอดใช้จ่ายพุ่ง 2.8 หมื่นล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 สำเร็จ จำนวน 9.2 แสนราย จะสามารถเริ่มใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้วันแรก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยจะได้รับวงเงิน 1,200 บาท รัฐบาลสนับสนุนค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา ทำเล็บ ทำผม รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตรา 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน

ขณะที่ความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 23.67 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 28,310.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 14,346.6 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 13,963.7 ล้านบาท โดยมีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการ เฟส 4 แล้ว บนแอปเป๋าตังแล้ว จำนวน 25.31 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย

ทั้งนี้ มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 11,024.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 5,224.6 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,306.5 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 10,221.2 ล้านบาท ร้านบริการ 489.2 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 44.5 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการร้านที่เข้าร่วมโครงการ มีรวมกว่า 1.34 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 17,459 ราย