หมดแล้ว! เงินกู้ 5 แสนล้าน ก้อนสุดท้ายจ่ายรักษาโควิด

สศช.เผยเงินกู้ 5 แสนล้านหมดแล้ว ก้อนสุดท้าย 3.7 หมื่นล้านจ่ายรักษาโควิด ค่าเสี่ยงภัยหมอ-พยาบาล เปิดช่องขอใช้งบกลาง ปี 66 หากไม่พอ

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2565 เปิดเผยว่าสถานะของเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 5 แสนล้านบาท ปัจจุบันมีเงินคงเหลืออยู่ประมาณ 3.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะต้องขอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติใช้เงินกู้ในส่วนนี้ภายในเดือน ก.ย.นี้

โดยปัจจุบันมีรายการที่รอขอใช้เงินกู้เต็มวงเงินแล้วแบ่งเป็นรายการเบิกค่ารักษาพยาบาลโควิด-19 ถึงเดือน มิ.ย. วงเงิน 2.7 หมื่นล้านบาท ที่ต้องอนุมัติให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยให้กับแพทย์และพยาบาลในการรักษาโควิด-19 เป็นวงเงินรวมประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

ซึ่งทั้งสองรายการนี้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ จะอนุมัติให้ตามคำขอและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาภายในเดือน ก.ย.นี้ ทั้งนี้ หากมีวงเงินการขอเบิกจ่ายที่เกินจากเงินกู้ที่เหลืออยู่จะเสนอของบประมาณจากงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี 2566 ต่อไป

“ตอนนี้เท่ากับว่าเงินกู้ฯ ตาม พ.ร.ก.ที่เหลืออยู่นั้นหมดลงแล้ว ส่วนการเบิกจ่ายงบฯ เงินกู้ที่ได้อนุมัติไปแล้ว ขณะนี้สามารถเบิกจ่ายไปได้ก้าวหน้าดีคือประมาณ 70% ของวงเงินที่อนุมัติ”

ส่วนการเบิกจ่ายในส่วนที่เหลือ จะมีการเร่งรัดติดตามให้มีการเบิกจ่ายให้ได้ภายสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ รวมทั้งงบฯ เงินกู้ที่ได้มีการอนุมัติให้ลงไปในโครงการระดับจังหวัดประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท ก็มีระบบการติดตามเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางสำหรับการติดตามการเบิกจ่ายแล้ว