Home Thailand อสส.รับฟันคดีอาญา ‘บิ๊กอ๊อด-เนตร’ กลับคำสั่งไม่ฟ้องคดีบอส

อสส.รับฟันคดีอาญา ‘บิ๊กอ๊อด-เนตร’ กลับคำสั่งไม่ฟ้องคดีบอส

by admin

“อัยการสูงสุด” ฟันคดีอาญา “สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง – เนตร นาคสุข” พร้อมพวกรวม 8 คน ในคดีกลับคำสั่งไม่ฟ้อง “บอส อยู่วิทยา”

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. นายประยุทธ เพชรคุณ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) แถลงความคืบหน้าในคดีกลับคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส ในข้อหาขับรถยนต์ชน ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ เสียชีวิตเมื่อปี 2555 กรณีดำเนินคดีอาญาฟ้อง พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 กับพวก รวม 8 คน ตามมติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

โดยอัยการสูงสุดได้พิจารณาสำนวนคดีดังกล่าวแล้ว มีคำสั่งรับดำเนินคดีอาญา ฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 8 คน ตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 157, 200 และความผิดตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1.พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1)

2.พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐาน (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5)

3.พ.ต.อ.วิรดล ทับทิมดี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน (สบ 3) สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7)

4. นายเนตร นาคสุข เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุด (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 10)

5. นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม พนักงานอัยการ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 9)

6.นายธนิต บัวเขียว (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 12)

7. นายชูชัย หรือพิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 13)

8.รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 19)

โดยอัยการสูงสุด มอบหมายให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต เป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดี ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 8 คนแทนอัยการสูงสุด และให้แจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อให้ดำเนินการส่งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 8 คนที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งรับดำเนินคดีฟ้อง โดยให้ส่งตัวไปยังสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต เพื่อฟ้องคดีภายในอายุความตามกฎหมายต่อไป

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาอื่นๆ ได้แก่ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4) และ พ.ต.อ.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 6) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติกันไว้เป็นพยาน ขณะที่ พ.ต.ท.ปัณณ์ณภณ นามเมือง หรือคทาธร พัชรนามเมือง (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 8) ,พล.อ.ท.จักรกฤช ถนอมกุลบุตร (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 14) และ พล.อ.ท.สุรเชษฐ ทองสลวย (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 15) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตาม ป.วิ. อาญา และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 63

ส่วน พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ (ผู้ถูกกล่าวที่ 11) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 64

นอกจากนั้นในส่วนของ นายธานี อ่อนละเอียด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ,พ.ต.ท. ทรงวุฒิ เจริญวิชยเดช ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 ,นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 16 , นายอุสาห์ ชูสินธ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 17 และนางสาวณัฎณิชา ทองชื่น ผู้ถูกกล่าวหาที่ 18 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่ชี้มูลความผิด

Related Articles

Leave a Comment