Home Thailand ‘คลัง’ ชง 3 ทาง ’แหล่งเงินดิจิทัลวอลเล็ต’ เคาะสรุป 10 เม.ย.นี้

‘คลัง’ ชง 3 ทาง ’แหล่งเงินดิจิทัลวอลเล็ต’ เคาะสรุป 10 เม.ย.นี้

by admin

“ปลัดคลัง” แจง 3 แนวทาง หาแหล่งเงิน “ดิจิทัลวอลเล็ต” วงเงิน 5 แสนล้านบาท ถกสำนักงบฯ เคาะข้อสรุป 10 เม.ย.นี้

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ ไปหาข้อสรุปเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการนี้ที่มีวงเงินประมาณ 5 แสนล้านบาท

โดยขณะนี้มี 3 แนวทางที่เป็นไปได้ คือ แนวทางแรกคือการใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการอย่างเดียว ซึ่งเป็นแนวทางเดิมที่ได้มีการหารือกันมาก่อนหน้านี้ แนวทางที่สองคือการใช้งบประมาณเข้ามาใช้ในโครงการนี้ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ซึ่งรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โครงการนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็สามารถที่จะดำเนินการได้ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวงเงินในการจัดทำงบประมาณปี 2568 ซึ่งที่ผ่านมาเงื่อนไขตรงนี้ ไม่มีมาก่อน แต่ขณะนี้มีทางเลือกในการใช้งบฯ 2568 มาเป็นทางเลือกเพิ่มเติม

ส่วนจะใช้งบประมาณปี 2567 เข้ามาช่วยในโครงการนี้ด้วยหรือไม่นั้น ต้องหารือกับสำนักงบประมาณอีกครั้ง ขณะที่แนวทางที่ 3 คือการใช้ผสมกันระหว่างเงินกู้กับเงินงบประมาณ ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจทำได้หากมีความเหมาะสม

“วันนี้สถานการณ์มีการปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา ก็ต้องมาดูว่าแหล่งเงินใดมีความเหมาะสมในสถานการณ์ขณะนี้มากที่สุด ซึ่งทั้งหมดจะได้ความชัดเจนในวันที่ 10 เม.ย.นี้ โดยจะมีการแถลงให้ประชาชนรับทราบรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งว่าให้นำเสนอ ครม.ภายในเดือน เม.ย.นี้” นายลวรณกล่าว

Related Articles

Leave a Comment