Home Thailand สอนมวยก้าวไกล! กตต.แจงยื่นยุบพรรค ไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถูกร้อง

สอนมวยก้าวไกล! กตต.แจงยื่นยุบพรรค ไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถูกร้อง

by admin

ประธาน กกต. โต้! ก้าวไกล แจงยื่นยุบพรรค ทำตามระเบียบ-ไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถูกร้องก่อน ยันใช้คำวินิจฉัยศาล รธน.เป็นหลักฐานเพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องสอบเพิ่ม

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคก้าวไกลแถลงถึงข้อต่อสู้คำร้องยุบพรรค โดยมีข้อสังเกตว่า กกต.ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดระเบียบของ กกต.เอง เพราะไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องทราบก่อน

โดยนายอิทธิพร กล่าวว่า การดำเนินการของ กกต.ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบสืบสวนไต่สวน แต่เป็นการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งตามระเบียบแล้ว ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น

เมื่อถามถึงกรณีพรรคก้าวไกลระบุว่า กกต.ใช้หลักฐานเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้พรรคก้าวไกล หยุดการกระทำเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยนโยบายแก้กฎหมายมาตรา 112 เป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวในการยื่นขอยุบพรรค จะเพียงพอต่อการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่

ประธาน กกต. กล่าวว่า ที่จำเป็นต้องส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้องบอกว่า เมื่อ กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อว่ากระทำผิด ซึ่งก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

“ถ้าไม่มีคำวินิจฉัยดังกล่าว เราอาจจะต้องดำเนินกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานมากกว่านี้ นี่คือข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งให้สาธารณชนทราบไปแล้ว” นายอิทธิพร ระบุ

Related Articles

Leave a Comment