อย.อนุมัติวัคซีน 'โคเมอร์เนตี' ของไฟเซอร์แล้ว!

อย.แจงไม่มีหน้าที่นำเข้าวัคซีน เผยอนุมัติวัคซีนแล้ว 6 ยี่ห้อ ล่าสุดรับรอง “โคเมอร์เนตี” ของไฟเซอร์

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงกรณีที่มีบุคคลเสนอความเห็นพาดพิงการดำเนินงานของ อย. เกี่ยวกับวัคซีนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด โดยข้อเท็จจริง อย. มีภารกิจในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัคซีนโควิด มีการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิผล และแผนจัดการความเสี่ยงกรณีเกิดปัญหาการใช้วัคซีน เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีมาตรฐานในระดับสากล แต่ อย.ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเข้าหรือจัดหาวัคซีนโควิด แต่อย่างใด

ทั้งนี้ อย. ได้อนุมัติทะเบียนวัคซีนโควิดแล้ว จำนวน 6 รายการ ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, วัคซีนโคโรนาแวค, วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน, วัคซีนโมเดอร์นา, วัคซีนของซิโนฟาร์ม และล่าสุด “วัคซีนโคเมอร์เนตี” ของไฟเซอร์ ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวกับที่ทางองค์การอนามัยโลกรับรอง

นอกจากนี้ อย. ยังสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิดที่ดำเนินการผลิตภายในประเทศ โดยดำเนินการร่วมกับผู้วิจัย ให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย พัฒนา ผลิต และการขึ้นทะเบียนอย่างครบวงจร โดยมีการติดตามขั้นตอนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง