ไทย 11 ล้านคน ฉีดวัคซีนเข็มแรก!

ไทยมีตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก 17.43% ต่อสัดส่วนประชากรทั้งประเทศ เหลือเวลา 84 วัน สู่เป้าหมาย 50 ล้านโดส เพื่อเปิดประเทศ

ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดประจำวัน รวม 279,576 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 246,287 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 33,289 ราย

โดยมีผู้ได้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด 15,084,696 ราย แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 11,538,866 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 3,545,830 ราย ซึ่งถือเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชน 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 70% ของจำนวนประชากร ภายในสิ้นปี 2564

ต่อมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศตั้งเป้าหมายใหม่ เตรียมเปิดประเทศภายใน 120 วัน นับจากวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนเข็มแรกอย่างน้อย 50 ล้านคน

สำหรับสัดส่วนประชากรไทยใช้ตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือ 66,186,727 คน