เด็กอายุ 12-18 ปี วอล์คอินฉีดเข็มกระตุ้น ‘ไฟเซอร์’ วันแรก

เด็กอายุ 12-18 ปี ทยอยฉีดเข็มกระตุ้น "ไฟเซอร์" วันแรกสถานีกลางบางซื่อ ไม่พบมีอาการไม่พึงประสงค์ เปิดวอล์คอินทุกวัน-ไม่จำกัดสัญชาติ

บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่สถานีกลางบางซื่อวันนี้ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ตามความสมัครใจ ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (pfizer) ซึ่งมีเด็กสนใจเข้าใช้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ไม่มากนัก เนื่องจากอาจจะเป็นวันแรกในการเปิดให้บริการ หรืออาจจะไม่ได้รับทราบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใช้บริการ จึงมีเพียงส่วนน้อยที่เข้าใช้บริการในวันแรก

จากการสอบถามภายหลังการได้รับวัคซีนของเด็กที่เข้าใช้บริการพบว่า ไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด มีเพียงการปวดบริเวณที่ฉีดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ทั้งนี้ผู้ปกครองยังต้องเฝ้าสังเกตอาการต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับเด็กจะเข้าใช้บริการต้องเคยฉีดsinopharm มาแล้ว 2 เข็ม จากศูนย์อื่นๆ หรือรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน และไม่เคยได้รับเข็มที่ 3 มาก่อน โดยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี (เกิดตั้งแต่ปี 2547-2553) ซึ่งเปิดบริการทั้งคนไทย , ต่างชาติ , ต่างด้าว และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 1 ,2 และประตู 3 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคมนี้ เป็นต้นไป ทุกวันตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.