Home Thailand กมธ.กังขา! ‘ส.ป.ก.’ ไม่แย้งแผนที่ ‘ONE MAP’ เร่งเคลียร์ปมพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่

กมธ.กังขา! ‘ส.ป.ก.’ ไม่แย้งแผนที่ ‘ONE MAP’ เร่งเคลียร์ปมพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่

by admin

กมธ.ที่ดินฯ แถลงปม “พื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่” เตรียมหาข้อเท็จจริงเพิ่ม แปลกใจ! ทำไม “ส.ป.ก.โคราช” ไม่ชี้แจงหรือโต้แย้ง แต่กลับปล่อยให้กระบวนการ ONE MAP ผ่าน

นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล โฆษกคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวกรณีพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่ โดย กมธ.มีข้อสังเกตว่า ทั้ง 2 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนที่กำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมแผนที่ทหาร ยังมีประเด็นโต้เถียงกันในเรื่องแนวเขตโดยกรมอุทยานฯ ไม่ยอมรับแนวเขตตามแผนที่ ที่นำเสนอโดยกรมแผนที่ทหาร ซึ่งแผนที่ชุดนี้คือแผนที่ซึ่งทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ยึดถือเป็นแนวเขตในการดำเนินการ และแผนที่ของกรมแผนที่ทหารชุดนี้ เป็นชุดเดียวกับที่ได้ส่งรายงานไปให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ โดยกรมอุทยานฯ ให้เหตุผลของความไม่ถูกต้องว่า

“ตามกฎหมายจะต้องยึดแนวเขตตามแผนที่แนบท้าย มาตราส่วน 1 ต่อ 250,000 ในพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาใหญ่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2505 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2505”

ส่วนการได้มาซึ่งแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่เดิมเกิดจากการสำรวจผ่านกล้องรังวัดมุมโดยมีการทำหลักหมุดไม้แก่นที่กำหนดเขตอุทยานรวมทั้งหมด 938 จุด และในสมัยนั้นมีการจดจัดทำไว้ในสมุดจดงานภาคสนาม (Field Book) เก็บไว้ด้วย โดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานฯ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการบันทึก Field Book แต่ปรากฏว่าหลักหมุดที่เกิดมาจากการสำรวจครั้งแรก ก่อนมีการจัดตั้งอุทยานฯ แห่งนี้ มีความผิดเพี้ยนของแนวเขตหลายจุด เมื่อเทียบกับแผนที่ตาม พ.ร.ฎ.ของกรมอุทยานฯ

โดยกรมแผนที่ทหารได้อ้างวิธีการได้มาของแผนที่แนวเขตล่าสุด ซึ่งทาง ส.ป.ก.ใช้อ้างอิงว่า เป็นการถอดมาจาก Field Book เล่มเดิม ร่วมกับการสำรวจหลักหมุดจริงและสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่โดยรอบ และนำไปทำเป็นแนวเขตผ่านระบบ GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งทาง กมธ.จะต้องหาข้อเท็จจริงกันต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากแผนที่ตาม พ.ร.ฎ.ของกรมอุทยานฯ ประกาศใช้ในปี 2505 ต่อมามีการทำแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้มีอัตราส่วนละเอียดขึ้นเป็น 1 ต่อ 50,000 และภายหลังยังมีโครงการทำแผนที่ ONE MAP หรือแผนที่ตามอัตราส่วน 1 ต่อ 4,000 เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งแผนที่ ONE MAP ของพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้นำส่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้รับรองและประกาศใช้ เนื่องจากยังมีปัญหาแนวเขตทับซ้อนของเขตอุทยานฯ ในพื้นที่ของ จ.ปราจีนบุรี แต่กลับไม่มีปัญหาการทับซ้อนของเขตอุทยานฯ ในพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา

ในระหว่างการประชุมจัดทำ ONE MAP ร่วมกันของทุกหน่วยงาน หากตอนที่มีการทำ ONE MAP แนวเขตอุทยานฯ ในพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา มีความไม่ตรงกันของแนวเขต ทำไม ส.ป.ก.ในจังหวัด ไม่มีการชี้แจงหรือโต้แย้ง แต่กลับปล่อยให้กระบวนการ ONE MAP ผ่าน ถือว่า ส.ป.ก.นครราชสีมา ยอมรับมติของที่ประชุมอนุกรรมการ ONE MAP กระบวนการการออกที่ดิน ส.ป.ก. ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ทาง ส.ป.ก.นครราชสีมา ยอมรับว่ากระบวนการในการตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปโดยมิชอบ และยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการท้วงติงจากหน่วยงานอื่นๆ ในการทำรังวัดที่ดิน ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ไม่ทราบในเรื่องนี้ โดยทาง กมธ. จะต้องหาข้อเท็จจริงเพิ่ม

Related Articles

Leave a Comment