Home Thailand ‘ชูศักดิ์’ ชี้ปมนายก อบจ.ปทุมฯ ต้องให้ศาลสั่ง! ซัดไม่ใช่อำนาจ ‘มท.1’

‘ชูศักดิ์’ ชี้ปมนายก อบจ.ปทุมฯ ต้องให้ศาลสั่ง! ซัดไม่ใช่อำนาจ ‘มท.1’

by admin

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แจงปม “ชาญ พวงเพ็ชร์” รอศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ส่วนกฤษฎีกาชี้เป็นคดีทั่วไป มองไม่ใช่อำนาจ ‘รมว.มหาดไทย’ ชี้ขาด

นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายชาญ พวงเพ็ชร์ ว่าที่นายก อบจ.ปทุมธานี ถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตและศาลรับฟ้องจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ว่า การที่กฤษฎีการะบุว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นเรื่องของมติทั่วไป ซึ่งคนที่พ้นจากตำแหน่ง และกลับมามีตำแหน่ง แล้วมีคดีแบบนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ อันนั้นคือคดีทั่วไป

แต่ในกรณีของนายชาญ เมื่อมีคำร้องไปยังศาลอาญาทุจริตฯ แล้ว ก็ต้องเป็นเรื่องที่ศาลต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครที่จะสั่ง

ทั้งนี้ เรื่องไปถึงศาลแล้ว และหากศาลประทับรับฟ้องแล้ว ศาลมีอำนาจทางกฎหมายในการที่จะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ควรจะเป็นไปตามแนวนี้

เมื่อถามถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ชี้ขาดในเรื่องดังกล่าว นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ความเห็นของตน คือถามว่าใครเป็นโจทก์ ป.ป.ช.เป็นโจทก์ก็ควรร้องเข้าไป และเมื่อเรื่องไปถึงศาล ศาลก็ต้องใช้ดุลพินิจว่าจะให้หยุด หรือไม่ให้หยุด ไม่ใช่อำนาจของมหาดไทย

Related Articles

Leave a Comment