Home Movement ‘เจ้าแขวงจำปาสัก’ เป็นประธานเปิดร้านเซเว่นฯ สาขาแรกใน ‘นครปากเซ’

‘เจ้าแขวงจำปาสัก’ เป็นประธานเปิดร้านเซเว่นฯ สาขาแรกใน ‘นครปากเซ’

by admin

ดร.วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวงจำปาสัก และคณะผู้บริหารระดับสูงของแขวงฯ ประกอบด้วย ท่านทองลี สีสุลิด หัวหน้าห้องว่าการปกครอง, ดร.บุนยะเดด ทองสะหวัน หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้า ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาบ้านสะหนามไซ นครปากเซ อย่างเป็นทางการ

โดยเจ้าแขวงจำปาสักได้ร่วมกับ น.ส.มรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนายธาตรี จิรบรรจงจิต Managing Director บริษัท ซีพี ออลล์ ลาว จำกัด ในกลุ่มซีพี ออลล์ ในการตัดริบบิ้นเปิดร้าน และยังได้เยี่ยมชมการให้บริการ ซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับสินค้าที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้เปิดพื้นที่สำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสินค้าของดีของลาวอย่างชัดเจน รวมทั้งพนักงานที่ล้วนแต่เป็นคนลาว และคนในพื้นที่แขวงจำปาสักเอง

สำหรับเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาบ้านสะหนามไซ ไม่เพียงแต่จะเป็นร้านสาขาแรกของแขวงจำปาสัก แต่ยังถือเป็นร้านสาขาต่างแขวงแห่งแรกใน สปป.ลาว ได้ทดลองเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว มาได้ระยะเวลากว่า 1 เดือน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมาก

ดร.บุนยะเดด ทองสะหวัน หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสัก กล่าวว่า การเข้ามาของร้านเซเว่นฯ แสดงถึงศักยภาพการดึงดูดการค้าการลงทุนในพื้นที่ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแขวง จะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีความสะดวกสบาย และสามารถเชื่อมั่นได้ในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานสินค้า

Related Articles

Leave a Comment