Home Thailand ‘สมศักดิ์’ ปิ๊งไอเดีย! ยกเครื่องประมูลงานรัฐ ป้อง ‘เรียกรับสินบน’

‘สมศักดิ์’ ปิ๊งไอเดีย! ยกเครื่องประมูลงานรัฐ ป้อง ‘เรียกรับสินบน’

by admin

“รองนายกฯ สมศักดิ์” ปิ๊งไอเดีย! เสนอหน่วยงานปราบทุจริต ทบทวนการประมูลงานใหม่ แนะให้แข่งกันด้วยเวลาสร้าง ไม่ต้องแข่งด้วยเงิน ป้องกันเรียกรับสินบน หวังช่วยเพิ่มคะแนน CPI ให้ดีขึ้น ชี้ต้องคิดนอกกรอบ เพราะกรอบที่มีคือ ‘กับดัก’

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมี นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ,นายเอกชัย เกษมสุขธวัช รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และผู้แทนกระทรวงต่างๆ เข้าร่วมประชุม ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ขอเน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยเฉพาะการยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริต (CPI : Corruption Perceptions Index) ซึ่งประเมินโดย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ TI โดยประเทศไทยในปี 2566 ได้คะแนนรวมลดลงจากปี 2565 และมีอันดับลดลงจากอันดับที่ 101 ในปี 2565 เป็น 108 ในปี 2566 จาก 180 ประเทศ ทำให้การประชุมกังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2568

“มาตรการฉบับนี้ คือ กรอบการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่มีสาระสำคัญคือ การให้ความสำคัญกับการผลักดันการแก้ไขปัญหาทุจริตเรื่องสินบนอย่างจริงจัง พร้อมการพัฒนาคนและระบบความร่วมมือเพื่อต่อต้านการทุจริต ได้แก่ สอนเด็กเยาวชนเรื่องการต่อต้านการทุจริต พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ เน้นการออกมาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต เน้นการดำเนินคดีอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม โดยการแก้ไขปัญหาการทุจริตและการยกระดับค่าคะแนน CPI ไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกัน และที่สำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีเอกภาพ จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันหารือและพูดคุยหาข้อสรุปร่วมกันในวันนี้” รองนายกฯ กล่าวและว่า

ที่ประชุมได้อธิบายคะแนน CPI โดยมาจากการสำรวจข้อมูล 9 แหล่งข้อมูล ซึ่งการที่ประเทศไทยมีคะแนนต่ำ คือ ประเด็น ‘เรียกรับสินบน’ และเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง ตนจึงเสนอให้มีการทบทวนวิธีการประมูลแบบใหม่ โดยไม่ต้องต่อสู้ด้วยราคา จะได้ไม่ต้องมีการเรียกรับสินบน แต่ให้ต่อสู้กันด้วยระยะเวลา หากใครทำได้น้อยกว่า ก็ให้ชนะการประมูลงาน ซึ่งตนมองว่า หากปรับเปลี่ยนวิธีประมูลใหม่ ไม่มีการใช้เงิน ก็มั่นใจว่าคะแนน CPI จะดีขึ้นอย่างแน่นอน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอของตนไปทบทวน พร้อมแนะนำขอให้คิดนอกกรอบ เพราะกรอบที่มี ต้องยอมรับว่า ส่วนหนึ่งคือ ‘กับดัก’ ด้วย

Related Articles

Leave a Comment