Home Thailand โลละ 19 บาท!! ข้าวสิบปี ‘วีเอท’ เหมาเรียบ 1.5 หมื่นตัน

โลละ 19 บาท!! ข้าวสิบปี ‘วีเอท’ เหมาเรียบ 1.5 หมื่นตัน

by admin

เปิดคลัง อคส.ประมูลข้าวค้างเก่า 10 ปี “วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง” บริษัททุนจดทะเบียน 2 ล้าน เหมาข้าว 1.5 หมื่นตัน วงเงิน 286 ล้าน เฉลี่ยกิโลฯ ละ 19.07 บาท

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้เปิดให้เอกชนยื่นซองเปิดประมูลเสนอซื้อการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567 เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 รวมเกือบ 15,000 ตัน จาก 2 คลัง ใน จ.สุรินทร์ หรือ “ข้าว 10 ปี” หลังจาก อคส. เปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ทั้งหมด 7 ราย ยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่ 09.00-12.00 น. มีบริษัทที่มายื่นซอง 6 ราย

หลังจากเปิดซอง พบว่า ในคลังสินค้า บริษัท พูนผลเทรดดิ้ง จำกัด (หลัง 4) ปริมาณข้าวรวม 3,356 ตัน มีผู้ยื่นซองเสนอซื้อครบทั้ง 6 ราย ได้แก่ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้งฯ เสนอราคาประมูลที่ 64.01 ล้านบาท, บริษัท ธนสรร ไรซ์ฯ เสนอราคาประมูลที่ 60.4 ล้านบาท, บริษัท สหธัญฯ ยื่นประมูลในราคา 62.7 ล้านบาท, บริษัท บีเอ็นเค การเกษตร 2024 เสนอราคาประมูลที่ 53.7 ล้านบาท, บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อา.การเกษตร เสนอราคาประมูลที่ 56.08 ล้านบาท และบริษัท ทรัพย์แสงทอง ไรซ์ฯ เสนอราคาประมูลที่ 40.9 ล้านบาท

ขณะที่คลังสินค้ากลางกิตติชัย (หลัง 2) ปริมาณรวม 11,656 ตัน มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้งฯ เสนอราคาประมูลที่ 222.2 ล้านบาท, บริษัท ธนสรร ไรซ์ฯ เสนอราคาประมูลที่ 209.8 ล้านบาท, บริษัท บีเอ็นเค การเกษตร 2024 เสนอราคาประมูลที่ 186.5 ล้านบาท, บริษัท ทรัพย์แสงทองฯ เสนอราคาประมูลที่ 182.04 ล้านบาท

ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดทั้ง 2 คลัง คือ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้งฯ รวมราคาประมูลทั้ง 2 คลัง กว่า 286 ล้านบาท หากคำนวณแล้วจะเฉลี่ยประมูลไปในราคากิโลกรัมละ 19 บาท

โดยทางคณะทำงานรับ-เปิดซองและต่อรองราคาข้าวในสต๊อกของรัฐ ได้ต่อรองราคา เพื่อให้ได้ราคาประมูลที่สูงขึ้นอีก และจะมีการประกาศชื่อบริษัทที่ชนะการประมูล ผ่านเว็บไซต์ อคส. ไม่เกินวันที่ 21 มิ.ย.นี้ ซึ่งกำหนดต้องทำสัญญาซื้อขายภายใน 15 วันนับตั้งแต่ อคส.แจ้งผลเป็นทางการ หากไม่มาทำสัญญาตามเวลาที่กำหนด จะถูกริบหลักประกันทั้งหมด และหากผู้ซื้อทิ้งสัญญา อคส.จะเจรจากับผู้เสนอซื้อสูงสุดในลำดับถัดไป โดยผู้ทิ้งสัญญาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อกับราคาที่จำหน่ายได้ ให้ อคส. รวมทั้งจะต้องชำระเงินค่าสินค้าก่อนรับมอบข้าวสาร

ทั้งนี้ ชำระครั้งแรกภายใน 20 วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา หากฝ่าฝืนจะถูกริบหลักประกัน ส่วนรับมอบข้าวนั้นกรณีปริมาณข้าวสารไม่เกิน 1 หมื่นตัน จะต้องรับมอบและขนย้ายให้เสร็จสิ้นภายใน 20 วัน นับจากวันทำสัญญา และปริมาณที่เกิน 1 หมื่นตัน แต่ไม่เกิน 2 หมื่นตัน ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบและขนย้ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันทำสัญญา

สำหรับบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มี.ค.63 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร มีกรรมการบริษัทประกอบด้วย น.ส.วรรณิสา ทองจิตติ, น.ส.ทานตะวัน นาสมใจ และนายศิวะ มาประเสริฐ

นอกจากนี้ ยังพบว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นที่อยู่เดียวกับ บริษัท ดีจี แรนซ์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ทางด้านปศุสัตว์ ครอบคลุมถึงน้ำเชื้อพันธุกรรมสัตว์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนายภาคภูมิ มุ่งงาม เป็นกรรมการบริษัท

Related Articles

Leave a Comment